Zaštita nogu

U našoj ponudi se nalaze:

- Zaštitne cipele plitke i duboke sa čeličnom kapnom
- PVC čizme
- Ribarske čizme